*Edit* 21/05/2015 De ontwerpwedstrijd is officieel afgelopen. We hebben zoveel leuke inzendingen gehad. Gelukkig hoeven wij hier zelf geen keuze uit te maken, dit gaat de jury doen. Binnenkort zullen zij in beraad gaan. We houden jullie op de hoogte.

Ontwerpwedstrijd Agusto

Ter ere van ons 20 jarig bestaan hebben we een unieke wedstrijd voor u…

 

Ontwerp zelf uw sieraad

Laat uw creativiteit de vrije loop en ontwerp uw eigen sieraad. Ontwerp ‘dat’ sieraad dat u altijd al in uw hoofd heeft zitten. ‘Het’ ultieme collier, oorhangers, armband, manchetknopen of die ene ring…
Pak pen en papier of uw knutselspullen erbij, photoshop of misschien heeft u wel een 3d printer, wat u ook maar voor handen heeft om een mooi ontwerp te maken. Alles kan en alles mag.  

 

Lever uw ontwerp bij ons in voor 20 mei 2015. De ontwerpen zullen door een deskundige en onafhankelijke jury beoordeeld worden. Waarna een winnaar uitgeroepen wordt. Bij de beoordeling wordt gekeken naar originaliteit en creativiteit maar ook naar de technische maakbaarheid. 

 

Het ontwerp van de winnaar zal daadwerkelijk vervaardigd worden door onze meester goudsmid Guus Uilenbroek. 1 uniek exemplaar speciaal en alleen voor U. Ter waarde van een maximaal bedrag van €1500,-.

De 2de en 3de prijs zullen respectievelijk een waardebon van €500,- en €250,- zijn.

 

Waar wacht u nog op, pak uw potlood en doe mee!

 

Actievoorwaarden

 1. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 14 maart 2015 t/m 20 mei 2015. De actie wordt gehouden in Nederland.
 2. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die ouder is dan 18 jaar.
 3. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 4. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt achteraf door middel van jurering door een onafhankelijke derde.
 5. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. Medio juni 2015 worden de prijswinnaars bekendgemaakt. De prijswinnaars worden persoonlijk door Agusto edelsmid bericht.
 7. De ontwerpen worden na inlevering eigendom van Agusto edelsmid.
 8. De eerste prijswinnaar geeft Agusto toestemming om d.m.v. de media (krant, internet) ruchtbaarheid te geven aan het winnende ontwerp. 
 9. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 10. De prijzen kunnen niet in contanten uitbetaald worden. 
 11. Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Organisator om hun namen voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.
 12. De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
 13. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.
 14. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
 15. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van: - enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; - of het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.
 16. De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

 

We stonden ook in de de Heemsteder. Lees hieronder het leuke stukje..